Cementol B NOVI

Cementol B NOVI

CEMENTOL B NOVI se koristi za betoniranje kod niskih temperatura. Omogućava da ugrađeni beton brže postiže čvrstoću 5 MPa koju mora imati beton pre izloženosti smrzavanju.

Doziranje: 1–2 % na masu cementa (1–2 kg/100 kg cementa).